Cami İç Mimarisi

Dört Metal uzmanlık alanı olan metal tezyinatı, 21 yüzyıl sanatının önemli tezyinat materyali haline getirmek ve sanata katkı sunabilmek için çalışmaktadır. Geleneksel islam sanatının izlerini yeni yüzyılın en yeni teknolojik imkanlarını kullanarak asırlarca dayanacak sanat eserleri ortaya koyabilmek için ARGE çalışmaları yapmaktadır. Alanında uzman mimar mühendis sanat tarihçi akademisyenlerle sürekli istişara ederek doğru adımlar atmaya özen göstermiş bunu ilke haline getirmiştir.

Dört Metal uzmanlık alanı olan metal tezyinatı, 21 yüzyıl sanatının önemli tezyinat materyali haline getirmek ve sanata katkı sunabilmek için çalışmaktadır. Geleneksel İslam sanatının izlerini yeni yüzyılın en yeni teknolojik imkanlarını kullanarak asırlarca dayanacak sanat eserleri ortaya koyabilmek için ARGE çalışmaları yapmaktadır. Alanında uzman mimar mühendis sanat tarihçi akademisyenlerle sürekli istişare ederek doğru adımlar atmaya özen göstermiş bunu ilke haline getirmiştir.

Bulunduğu çağa şahitlik eden en önemli yapılar, mimarinin estetikle buluştuğu camilerdir.

İnsanlar hangi şartlarda yaşarlarsa yaşasınlar Allah'ın huzuruna çıktığı bu mekanları, elindeki imkanlar dahilinde en güzelini yapmak için gayret göstermişlerdir. Mimaride ve tezyinatta her dönem kendine has farklı yaklaşımlar ortaya koymuştur. İnşa edilen her yeni camide mutlaka bir yenilik, yeni bir üslup, teknolojik gelişme izlenir. Her cami yapıldığı tarihin mimari ve sanatsal izlerini taşır.

Günümüzde cami mimarisi, hızla büyüyen nüfusa paralel önlenemeyen çarpık kentleşmeden nasibini almıştır. Maalesef mimari ve estetikten uzak camiler hızla yaygınlaşmıştır. Özel bütçelerle yapılan camiler ise gelişen teknolojik imkanlara rağmen (birkaç istisnasını saymazsak) geçmişin kötü bir kopyası olarak yerini almıştır. Sanat tarihi açısından 20 yüzyıldaki gerilemeyi 21 yüzyılda yaşamamak için mühendis, mimar sanatçı ve akademisyenlerin işbirliği yaparak, konuya gereken hassasiyeti gösterip 21 yy cami mimarisi ve sanatını oluşturmaları elzemdir.

Dört Metal uzmanlık alanı olan metal tezyinatı, 21 yüzyıl sanatının önemli tezyinat materyali haline getirmek ve sanata katkı sunabilmek için çalışmaktadır. Geleneksel İslam sanatının izlerini yeni yüzyılın en yeni teknolojik imkanlarını kullanarak asırlarca dayanacak sanat eserleri ortaya koyabilmek için ARGE çalışmaları yapmaktadır. Alanında uzman mimar mühendis sanat tarihçi akademisyenlerle sürekli istişare ederek doğru adımlar atmaya özen göstermiş bunu ilke haline getirmiştir.

Geleneksel tezyinat malzemeleri olan mermer, çini ve ahşap ile orijinal sentezlemeler için ARGE çalışmalarımız devam etmektedir. Hat, kalem işi, tezhip gibi süsleme sanatlarını da metal tezyinatla kombine ederek gelenekten kopmadan modern yorumlar yapabilmek için çalışma ve uygulamalarımız devam etmektedir.