Alem Nedir?

Mimari yapıların kubbe, külâh ve çatıları üzerinde yer alan, mimari görünüş ve ifadeyi tamamlayan, sembolize ettiği dinî inanç ve felsefî değerleri yücelten, ayrıca kurşun örtü kaplamasını tepede kuvvetlendirip açılmalarını önleyen unsurlardır. Kaide, gövde ve tepelik olarak üç ana bölümden meydana gelir. Alemler ters çanak biçimindeki kaide ile başlamakta ve küp, bilezik, armut, boyun adı verilen kısımlardan teşekkül eden gövde ile yükselerek tepelikle sonuçlanmaktadır.

Alemler maden veya taştan yapılmışlar, tunç ve bakır olanları altın varak yahut altın yaldızla kaplanarak, pirinç olanları da tabii halleriyle kullanılmışlardır.

Genellikle hilâl şekli gösteren tepelik, alemin ana bölümü ve esas ifade unsurudur. XVIII. yüzyılda hilâl alemlerin yanında dışa kıvrılan uçları ile boynuz şeklini alan alemler ve kafes oyma kitâbeli safihalı pirinç alemler de yapılmıştır. Alemler ahşap çatı ve külâh örtülerin üzerinde de yaygın olarak kullanılmışlardır.
Bilinen ilk bina aleminin bir mâbedin çatısında bulunması ve mimarlık tarihi boyunca da yalnız mâbed, medrese, şifahane, çarşı ve mesken gibi mukaddes ve mübârek tanınan binalarda kullanılıp özellikle İslâm mimarisinde kubbeli dahi olsa, şer‘an kerih sayılan ve içinde Kur’an okunması, namaz kılınması, hatta selâm verilmesi câiz olmayan hamam (soyunmalık hariç), kaplıca ve abdesthane gibi binalarda kullanılmaması, daima mukaddes kabul edildiğini ortaya koymaktadır. Bugün hâlâ devam eden, kubbesi tamamlanan camilerle çatısı kapanan büyük binaların tepe noktalarına, dinî törenle ayyıldızlı veya düz kırmızı bayrak (alem) dikilmesi geleneği de, eski devirlerde alemlerin çatılara henüz inşaat bitmeden takıldığını ve böylece yapının bir an önce mânevî koruma altına alınmak istendiğini göstermektedir.

Geçmişte (selatin camileri dahil) yapılmış alemler Maalesef günümüze kadar orijinal halleriyle ulaşamamıştır. Bunun en büyük sebebi üretildiği hammaddedir. Günümüze ulaşabilmiş örneklerin çoğu mermerden yapılmış alemlerdir. Alemler hakkındaki bilgileri günümüze intikal etmiş alemlerden ziyade bulunduğu döneme ait minyatür, harita, resim ve gravürlerdeki görüntülerden elde etmekteyiz.

Günümüzde alemler plastik fiber gibi dayanıksız hammaddelerden yada bakır pirinç galvaniz demir gibi oksidasyonu yüksek mateyallerden imal edilmektedir. Mimari yapının en tepe noktası olduğu için güneş, rüzgar yağmur kar gibi tabi olaylara maruz kalmakta ve kısa sürede yıpranmakta okside olup renk ve dokusunu kaybetmektedir. Yüksek bir noktada olduğu için tamir veya yenilemesi yapılmadığı için Maalesef mimari yapının en sembolik noktası kendisini kötü bir şekilde sergilemektedir.

Dört Metal Sanat Atölyelerinde üretilen alemlerin özellikleri

Geleneksel sanatımızı modern üretim yöntemleriyle birleştirip dayanıklılığı sayesinde gelecek nesillere miras bırakabileceğimiz, 21. yüzyılın sanat eserlerini üretmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İşte bizi farklı ve tek yapan özelliklerimiz.
Korozyona Dayanıklı

Mükemmel korozyon dayanımına sahip, östenitik 304 katite paslanmaz çelikten mamuldür.

Sertlik ve Mukavemet

Yüksek teknoloji kullanarak metalin sertlik ve mukavemeti güçlendirilmiştir.

Hayal edemediğiniz doğal renkler

Hiçbir boyar madde kullanılmadan nano teknoloji ile metalin özgün rengi altın rengine çevrilmiştir.

Türk İslam sembolleri

Kullanılan modüller Türk İslam sanatında kullanılan geleneksel objelerdir. Pagan ve şaman sembolleri içermez.

Mimari Uyumluluk

Mimari yapının büyüklüğüne göre doğru ölçülerde butik olarak üretilir. Fabrikasyon mamül değildir.

Uzun Ömürlü

Mimari yapı göz önüne alınarak statik hesapları yapılır. Doğru kaideler üzerine oturtulur. Metal yorgunluğu minimuma çekilir. Bundan dolayı yüz yıllarca özelliği bozulmadan dayanabilir

Aşınmalara Karşı Dirençli

Güneş, yağmur, yağmurla taşınan asitiklere, rüzgarla taşınan zerrelerin sert çarpmalarına dayanıklı özel bir yüzeye sahiptir.

Sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı

Aşırı soğuk ve aşırı sıcak gibi tabi olaylara dayanımı yüksektir

Okside olmaz

Paslanmaz çeliğin doğal özelliğinin yanında yüksek teknoloji yüzey işlemesi sayesinde oksidasyon oluşmaz. Oksit kirlerinin suyla temas etmesi ile oluşan akıntı ve çevre kirliliği oluşmaz.

Optimum maliyet

Kullanılan nitelikli ham madde, yüksek teknoloji, arge ve butik çalışmalardan dolayı diğer alem çeşitlerinden maliyeti yüksek görünse de; montajından sonra bir ömür boyu bakım gerektirmeyeceği için diğer ürünlerden daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz.

Minare Alemleri

Günümüzde alemler plastik fiber gibi dayanıksız ham maddelerden yada bakır pirinç galvaniz demir gibi oksidasyonu yüksek mateyallerden imal edilmektedir. Mimari yapının en tepe noktası olduğu için güneş, rüzgar yağmur kar gibi tabi olaylara maruz kalmakta ve kısa sürede yıpranmakta okside olup renk ve dokusunu kaybetmektedir. Yüksek bir noktada olduğu için tamir veya yenilemesi yapılmadığı için Maalesef mimari yapının en sembolik noktası kendisini kötü bir şekilde sergilemektedir.

Kubbe Alemleri

Günümüzde alemler plastik fiber gibi dayanıksız ham maddelerden yada bakır pirinç galvaniz demir gibi oksidasyonu yüksek mateyallerden imal edilmektedir. Mimari yapının en tepe noktası olduğu için güneş, rüzgar yağmur kar gibi tabi olaylara maruz kalmakta ve kısa sürede yıpranmakta okside olup renk ve dokusunu kaybetmektedir. Yüksek bir noktada olduğu için tamir veya yenilemesi yapılmadığı için Maalesef mimari yapının en sembolik noktası kendisini kötü bir şekilde sergilemektedir.

Dört Metal Sanat

Dört Metal uzmanlık alanı olan metal tezyinatı, 21 yüzyıl sanatının önemli tezyinat materyali haline getirmek ve sanata katkı sunabilmek için çalışmaktadır. Geleneksel islam sanatının izlerini yeni yüzyılın en yeni teknolojik imkanlarını kullanarak asırlarca dayanacak sanat eserleri ortaya koyabilmek için ARGE çalışmaları yapmaktadır. Alanında uzman mimar mühendis sanat tarihçi akademisyenlerle sürekli istişara ederek doğru adımlar atmaya özen göstermiş bunu ilke haline getirmiştir.